Open avond

Open avond 5 februari 2020

Vrijmetselarij in Oosterhout

Vrijmetselaren, wat zijn dat eigenlijk ? Wat merk je van ze in het dagelijks leven? Gebruiken de leden ervan hun vrijmetselaarsschap buiten de Logedeuren? Er bestaan veel verhalen over de broederschap, maar die blijft toch voor veel mensen de grote onbekende. Op woensdag 5 februari 2020 wil vrijmetselaarsloge Compass daarom meer openheid geven over haar activiteiten. Voor geïnteresseerden een unieke kans om de vrijmetselarij te leren kennen en antwoord te krijgen op hun vragen.

Vrijmetselarij kent vele tradities, maar is ook actueel. Als niet-leden iets weten van de broederschap, dan gaat het meestal om de tradities, de rituelen en de symbolen, zoals passer en winkelhaak. Toch komen vrijmetselaren meestal niet in rituele bijeenkomsten bij elkaar, maar tijdens ‘comparities’: er worden korte lezingen gehouden, ‘bouwstukken’ noemen vrijmetselaren dat, waarover een gedachtewisseling volgt. Discussies over politiek of geloof worden daarbij gemeden, maar dat betekent niet dat maatschappelijke onderwerpen taboe zijn. Zieltjes winnen voor standpunten is niet aan de orde. Vrijmetselaren leggen hun meningen naast elkaar en stellen die niet tegenover elkaar.

In de vrijmetselarij gaat het om geestelijke verdieping. Hierdoor leert iemand zichzelf beter kennen, waardoor hij zich constructief kan inzetten voor een betere samenleving. ‘Verbeter de wereld; begin bij jezelf’, zou als motto kunnen gelden. De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om in vrijheid te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten.

De weg naar het betere in jezelf is voor vrijmetselaren de symbolische weg naar het Licht. Vrijmetselaren geloven ieder op ‘eigen wijze' dat er meer is tussen hemel en aarde dat de mensheid beweegt, een zogenoemd ‘hoog beginsel’. Iedere vrijmetselaar staat het daarbij vrij dit naar eigen inzicht verder in te vullen. De één gelooft in een God, de ander in samenhangende natuurkrachten en de volgende in het hogere in zichzelf of in zijn geweten. Weer een ander is Boeddhist, Moslim of in ieder geval een vrijdenker.
Vrijmetselarij is dus geen geloof, maar de broederschap is wel levensbeschouwelijk.

Nieuwsgierig geworden? Op woensdag 5 februari 2020 houdt de Vrijmetselaarsloge Compass een open avond waar iedereen kennis kan maken met het gedachtegoed en de symboliek van de vrijmetselaars. Om half acht is er koffie (later ook wat anders natuurlijk) en om acht uur begint de bijeenkomst. De plaats van samenkomst is De Beuk op het adres Rulstraat 4 te Oosterhout. U bent van harte welkom!

Aanmelden is niet verplicht, wel wenselijk.