Hoe kan men zich als lid aanmelden?

De meeste kandidaten melden zich aan via een lid van een loge dat hen bekend is. Kent men niemand die lid is, dan kan men zich altijd wenden tot de secretaris van die loge. De gegevens hiervan staan meestal op de website van die loge, op vrijmetselarij.nl, in het telefoonboek of een gemeentegids.
Wilt u lid worden van Loge Compass, dan kunt u contact met onze secretaris opnemen.


← Veelgestelde vragen