Comparities

Loge Compass komt bijna wekelijks bijeen op de woensdagavond. Bij toetreding wordt duidelijk gemaakt dat van ieder lid wordt verwacht dat hij in principe aan alle logeavonden deelneemt.

Een van de vormen waarin we werken wordt comparitie genoemd – van ‘samen verschijnen’.

Tijdens een comparitie staat een zogenaamd bouwstuk centraal. Een bouwstuk kan gaan over een maatschappelijk of een levensbeschouwelijk onderwerp, waarbij veel aandacht wordt besteed aan relevante Vrijmetselaarsideeën daarover.

Om aan de gedachtewisseling tijdens de comparitie veel ruimte te geven, duurt de oplevering van een bouwstuk meestal niet veel langer dan een half uur. De opzet van een comparitie is zo dat niet alleen een situatie van een spreker en luisteraars ontstaat, maar juist een voortdurende dialoog, waarbij spontane reacties en een informele uitwisseling van gedachten worden bevorderd. Ook voor persoonlijke ontboezemingen bestaat ruimte, waarbij de spreker ernaar streeft ze zo te brengen dat het inzicht van anderen erdoor wordt verdiept.

Vaak komen zeer ernstige onderwerpen aan de orde tijdens een comparitie. Daarbij heeft ieder lid de absolute zekerheid dat hij ook zijn diepste gevoelens kan tonen en daarvoor waardering en respect krijgt. Maar vooral ook dat alles wat tijdens een comparitie wordt verteld binnen de beslotenheid van de Loge blijft. Rond tien uur ’s avonds wordt het officiële gedeelte afgesloten, waarna vaak nog geruime tijd wordt nagepraat onder het genot van een drankje.

Naast deze bijeenkomsten vindt een aantal malen per jaar een plechtig ritueel plaats, waaraan de leden in stemmige kleding deelnemen. Zo’n ‘open loge’ wordt gehouden bij hoogtijdagen van de Vrijmetselaar: zijn aanneming als nieuw lid, de verdere stappen in zijn Vrijmetselaarschap, de viering van de naamdagen van onze schutspatronen, het afscheid van een overleden Broeder. Aan de sfeervolle uitvoering wordt veel zorg besteed. Meer hierover kunt u lezen op de pagina symbolen en rituelen.