Werkwijze

Werkwijze

Vrijmetselarij is een levenshouding, gebaseerd op eeuwenoude ideeën die van een hoger principe in de natuur uitgaan, waarvan wij allen deel uitmaken. Door middel van een ‘verheven spel’, waarin symboliek een uitermate belangrijke rol vervult, wordt de Vrijmetselaar zich bewust van zijn plaats in het grotere geheel. Vrijmetselarij is geen religie, maar er is wel sprake van een religieus besef. De methode die wordt gebruikt gaat uit van een ‘bovennatuur’ en van een - zelf in te vullen - hogere macht die we de ‘Opperbouwmeerster des Heelals’ noemen.

Een Vrijmetselaar leert aan zichzelf te werken en zichzelf te leren kennen om als bewuster mens in de wereld te kunnen staan. Het zijn de uiteindelijke levensvragen die hem bezighouden. Antwoorden worden niet gegeven, wel een manier om met die vragen te kunnen omgaan. Dit aan jezelf werken noemen we ‘werken aan de ruwe steen’. Dat is de belangrijkste opdracht die een Vrijmetselaar meekrijgt. In de Vrijmetselarij wordt uitgegaan van ieders recht om te zoeken naar ‘waarheid’, zonder hierbij een ander te benadelen. Daartoe kweekt ze verdraagzaamheid en zoekt naar wat mensen vereend in plaats van verdeeld. Vrijmetselaren zijn niet de enigen die dit nastreven en niet de enigen die zoeken naar antwoorden op de vragen des levens. Maar de methode van de Vrijmetselarij - met haar eigen symbolen en rituelen - is wel uniek.

Bijeenkomsten

Loge Compass komt bijna elke week op de woensdagavond bijeen.

Tijdens de meeste van deze bijeenkomsten wordt gecompareerd - van 'samen verschijnen'. Dit wil zeggen dat er een voordracht wordt gehouden door een van de Broeders, waarna op gestructureerde wijze over de inhoud daarvoor met de spreker in gesprek wordt gegaan.

Lees meer over de comparities >

Een essentieel kenmerk van de Vrijmetselarij is het symbolische stelsel van de drie graden van Leerling, Gezel en Meester, naar analogie van de graden in de middeleeuwse bouwgilden. Het verlenen van deze graden gebeurt tijdens onze rituele arbeid, ‘open loge’ genoemd. Daarnaast zijn er enkele vaste, jaarlijkse terugkerende rituele bijeenkomsten, zoals de gedenkdagen van onze schutspatronen.

Lees meer over de symbolen en ritualen >