Compass

Compass

Loge Compass is een jonge, maar groeiende Vrijmetselaarsloge, gevestigd in Oosterhout. Onze Loge is op 20 juni 1992 opgericht en op 3 april 1993 geïnstalleerd. Ze onderscheidt zich van andere Loges door haar Logekleuren: groen – goud, door haar eigen karakter en een ongedwongen sfeer. De leeftijd van onze leden is, net als de achtergrond, zeer uiteenlopend, van begin 30 tot eind 80.

Onze leden, merendeels uit Oosterhout maar ook vanuit de wijde omtrek, komen wekelijks op woensdag bijeen om een van de comparities of open loges bij te wonen in ‘De Beuk’, Rulstraat 4 in Oosterhout.

De naam “Compass”

Bij het zoeken naar een naam voor onze Loge zijn we uitgekomen bij de naam 'Compass', volgens de Engelse schrijfwijze. Woordenboeken en encyclopedieën geven aan deze naam, aan dit woord, een veelheid van betekenissen.

Onder die vele betekenissen zijn er fraaie en minder fraaie. Vele betekenissen zijn profaan van aard, zoals radiopeilinrichting, maar ook bereik, verduidelijkt als: sfeer, omtrek, begrenzing, omsloten ruimte. Onze Loge is een omsloten ruimte, waarin we tezamen volledig voor elkaar open staan.

Het woord wordt in het Engels gebruikt in de uitdrukking 'box the compass', in figuurlijke zin: met alle winden meewaaien. Als werkwoord betekent to compass: omcirkelen, maar ook omsingelen, begrijpen, maar ook via intriges een doel bereiken.

In 'compass' liggen vele mogelijkheden besloten, het licht en het donker van de geblokte vloer in de Loge. Op U komt het aan, wat u er uit haalt.

Voor ons is het vooral het richting gevend instrument, dat ook bij het ontbreken van zon en maan ons de weg kan wijzen. Het kan ons leiden en geleiden over de wereld, maar leidt ons ook terug naar onze eigen Loge.

In het hart van het ‘compass’ komen alle windrichtingen te samen en gaan vandaar weer uiteen.